• Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Litec houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Litec worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Om uw cookie instellingen aan te passen klikt u hier.
  • U treft op de sites van Litec mogelijk links naar andere sites aan. Litec kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Litec kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer u zich inschrijft voor een event of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Litec kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door uw gegevens in te vullen geeft u Litec toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van energie, licht en duurzaamheid gerelateerde onderwerpen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@guard-litec .nl
  • Dit privacy-statement van Litec kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit privacy-statement.